Gedragscode CCD

op 8 mei 2015 heeft de centrale Commissie Dierproeven (CCD) een gedragscode vastgesteld.

In deze gedragscode is op toegankelijke wijze vastgelegd hoe de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en haar secretariaat zorgdragen voor een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige werkwijze, op basis van integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Deze gedragscode geldt niet alleen voor alle bestuursleden van de CCD en haar secretariaat, maar ook voor externe deskundigen die door de CCD gevraagd worden om plaats te nemen in commissies.