Weblogs

Blog van de voorzitter

Het heeft even geduurd, maar er is gestaag doorgewerkt en inmiddels staan er twee handreikingen, een vernieuwd DEC advies format en een nieuwe toelichting op het aanvraagformulier op onze website. Er is veel overleg geweest over deze stukken met door ons ingestelde werkgroepen, leden van de DEC’s en NVDEC. Duidelijk was in al die overleggen dat er heel uiteenlopend gedacht werd over de inhoud en de uitwerking van deze stukken. Daarom des te verheugender dat de stukken inmiddels definitief zijn. De CCD, aanvragers van vergunningen en DEC’s gaan deze stukken nu gebruiken bij de vergunningaanvragen. En we zullen zeker kijken hoe dat uitpakt in de praktijk. Op basis van die ervaringen beslissen we over een half jaar of er aanpassingen nodig zijn.

Hoewel de meningen nogal eens uiteen lagen en de gemoederen soms hoog opliepen, wordt de discussie met het werkveld over deze documenten en andere zaken zeker op prijs gesteld. Op deze manier houden we elkaar scherp en wordt het ‘product’ beter. Deze discussies helpen ook de CCD en de DEC’s om hun werkwijze nog beter op elkaar af te stemmen. En dat is weer gunstig voor de aanvragers omdat die daardoor meer eenduidige berichten krijgen van de CCD en de DEC. Dat wordt ook beoogd met de nieuwe toelichting op het aanvraagformulier voor projectvergunningen met dierproeven. In de toelichting is expliciet gemaakt welke informatie bij de betreffende vraag verwacht wordt. Als de aanvragers het formulier zo volledig mogelijk invullen, hoeft een DEC of de CCD niet, of in ieder geval minder, achteraf vragen te stellen omdat er informatie mist om tot een finaal besluit te kunnen komen. En dat scheelt weer behandeltijd.

Ondanks dat we zo veel mogelijk partijen hebben betrokken bij de totstandkoming van de stukken, horen we uit het werkveld dat niet iedereen die dat wilde input heeft kunnen leveren. Daarom is besloten om voortaan conceptstukken die betrekking hebben op de werkwijze van de CCD, op onze website te plaatsen. Vervolgens krijgt iedereen die betrokken is bij het aanvragen van projectvergunningen vier weken tijd om daar op te reageren. Sinds 9 augustus staan de concept-beleidsregels ‘Meldingen in het kader van projectvergunning dierproeven’ op onze website. Met deze beleidsregels willen we meer duidelijkheid geven wanneer een melding, wijziging of nieuwe aanvraag nodig is. U kunt hier tot en met 5 september 2016 input op leveren. Daarna beoordelen we dat, proberen dat zoveel mogelijk te verwerken en maken we de Beleidsregels definitief.

Zo blijven we, samen met u, werken aan het doorlopend verder verbeteren van het vergunningstelsel. Veel zaken die een jaar geleden nog moeizaam liepen, zijn inmiddels al bijna vanzelfsprekend geworden. De aanvragen worden kwalitatief steeds beter. Wij overleggen regelmatig met de DEC’s, zij belangrijke adviseurs voor ons. Omdat de CCD ook meer structureel contact wil met vertegenwoordigers van de instellingsvergunninghouders, is er dit jaar een Gebruikersplatform CCD ingesteld. We zijn inmiddels één keer bij elkaar geweest. Het is nog samen zoeken naar de precieze rol van het platform, maar ook dit gaat helpen om het vergunningstelsel verder te verbeteren.

Alles bij elkaar is er nog geen reden om tevreden achterover te leunen, want we zijn er nog niet. En het punt dat iedereen in het werkveld tevreden is over het proces van vergunningverlening rond dierproeven, zullen we wellicht nooit helemaal bereiken. Daarvoor zijn de belangen bij de betrokken partijen te verschillend. Maar dat dit stelsel bijdraagt aan het waar mogelijk toepassen van de 3V’s en het nog beter beschermen van dieren die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, daar ben ik van overtuigd!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • De CCD verstaat m.i. haar taak niet. Ze wekt sterk de indruk dierproeven op alle mogelijke wijzen te faciliteren. De gedienstigheid druipt ervan af. Zouden proefdieren veel slechter af zijn - zonder CCD?
    Het lijkt er sterk op dat de CCD als hoofddoel heeft zichzelf overbodig te maken. Waartoe eigenlijk nog al dat gedoe met vergunningen?! 1 Miljoen proefdieren worden jaarlijks afgemaakt - met of zonder CCD.
    Wat een blamage.
    Wie controleert eigenlijk dit clubje?

    Van: Ed Destrée | 24-08-2016, 23:17