Uitspraak Raad van State Triskelion vs. CCD

Op 6 december 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over zaak ECLI:NL:RVS:2017:3340, Triskelion vs. CCD. De bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat de stelling dat de dierproeven evengoed kan worden uitgevoerd met muizen van beide geslachten ten onrechte onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Van de Raad van State heeft de CCD de opdracht gekregen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Uit de uitspraak volgt tevens dat de Commissie bevoegd is aan een vergunning voorschriften te verbinden. Het is voor de CCD belangrijk dat op dit punt duidelijkheid is verkregen.

De volledige uitspraak kunt u hier vinden