E-nieuwsbrief december 2017 verstuurd

Op 14 december is een nieuwsbrief verstuurd met daarin onder andere aandacht voor de aanpassing in de formulieren van de projectvergunningsaanvraag. Daarnaast wordt uitgelegd dat per 1 januari 2018 projectvergunningsaanvragen zónder DEC-advies aan de CCD dienen te worden voorgelegd; de CCD zal een DEC om advies vragen. En wordt verteld hoe de CCD tijdens de kerstperiode zal communiceren over voorgenomen vergunningen. Lees hier de nieuwsbrief.

Met de nieuwsbrief wil de CCD mensen regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rond de vergunningverlening voor het uitvoeren van dierproeven.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de webpagina Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen van de Rijksoverheid. Selecteer hier E-Nieuws Centrale Commissie Dierproeven.