Nieuw adres voor digitaal aanvragen projectvergunning

Vanaf 21 september 2015 verandert het adres om een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven digitaal via NetFTP  aan de Centrale Commissie Dierproeven te versturen. Contactpersonen bij instellingen die een vergunning hebben om dierproeven uit te voeren,  ontvangen de week voor 21 september  een nieuw wachtwoord waarmee op de nieuwe site ingelogd kan worden.

Het nieuwe adres is: https://avd.webftp.dictu.nl

Zodra de contactpersonen van de instellingen  het wachtwoord hebben ontvangen, kunnen die gebruik maken van deze nieuwe site. De oude website zal vanaf maandagavond 21 september niet meer werken.

Aanvragers die de documenten digitaal indienen,  wordt verzocht het aanvraagnummer te vermelden als dat al bekend is. Dit kan door in de naam van het document het aanvraagnummer op te nemen. Door bij digitale indiening ook het aanvraagformulier toe te voegen, is duidelijk bij welke aanvraag de formulieren horen. Het ondertekende aanvraagformulier moet nog wel per post worden verstuurd omdat daarop een originele (‘natte’) handtekening nodig is. Ook verzoekt de CCD om alle documenten één voor één te  sturen met ieder formulier als apart bestand, in plaats van één document met daarin alle formulieren.